คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะล จุฬาฯ ค้นพบปะการังชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “สิรินทรเน่” [17 ธ.ค.63]

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ ร่วมกัน เผยแพร่การค้นพบ “ปะการังอ่อนพันธุ์ใหม่ของโลก” ซึ่งเป็นพันธุ์หายาก ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของทะเลไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “สิรินธรเน่”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/36883/?fbclid=IwAR1vt1SWGOh3wb8w-tGZzwC57zPRUmlOIlyMmSjFyNuPQ7V6SDxhC5jhg9Y

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน 21 อัตรา ตามประกาศนี้
ส่งใบสมัครได้ถึง 24 สิงหาคม 2563 ทาง http://dmcr.thaijobjob.com

2309201 Gen Oceanology

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยาศาสตร์ทางทะเลพื้นฐาน (General Oceanology)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN OCEANOLOGY

หน่วยกิต (Credit): 2 (2-0-6)  

ประเภทวิชา (Course Type): Gen-ed (Science)

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: กำเนิดของทะเล มหาสมุทร ลักษณะของชายฝั่งทะเลและพื้นท้องทะเล องค์ประกอบทางเคมีและฟิสิกส์ของน้ำทะเล กระบวนการทางสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ เช่น คลื่น น้ำขึ้นน้ำลง นิเวศวิทยาชายฝั่ง การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มลภาวะทางทะเล การจัดการทรัพยากรในทะเล  

Description: plate tectonics; ocean floor; physical and chemical properties of seawater; physical oceanographic processes e.g. waves, tides; marine habitats; fishery and aquaculture; marine pollution; marine resources management  

ผู้สอน (Taught by): PSR*, STAFF

ดูแลโดย (Faculty-in-charge): ปัทมา สิงหรักษ์ (Patama Singhruck) :: Patama.S@chula.ac.th

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 9 ก.ค.63

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ในวัยที่ 9 ก.ค. 63 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ เข้าร่วมจำนวน 59 คน

บันทึกวิดีโอภายในงานครั้งนี้

ภาพสไลด์การแนะนำการเรียน

“มองวิกฤติสิ่งแวดล้อมทางทะเล” บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) ชี้สถานการณ์ภาพรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ในบทความใน Thai Publica ซึ่งออกเผยแพร่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

การท่องเที่ยวหยุดชะงักจากผลกระทบโควิด-19 เป็นเพียงระยะเวลาราว 2-3 เดือนเท่านั้น แม้ธรรมชาติจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวเองเพราะไม่มีมนุษย์ แต่ภาพการฟื้นฟูก็ไม่ใช่ภาพที่สะท้อนความเป็นจริง

ที่มา: Thai Publica

 

การเลือกแขนงวิชา ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จการเรียนมารีน จุฬาฯ

เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ภาควิชาฯ ได้จัดโครงการ “การเลือกแขนงวิชา-ความสำคัญเบื้องต้นในการกำหนดเป้าหมายการศึกษาของนิสิตมารีน จุฬาฯ” โดยมีการบรรยายโดยคณาจารย์และพี่บันฑิตใหม่ เพื่อให้ข้อมูลนิสิตปีสองในการเลือกแขนงวิชา และการลงทะเบียนเรียนวิชาเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 45 คน

ดูเอกสารประกอบการบรรยายที่นี่

ผู้สนใจสามารถเข้าชมวิดีโอได้ที่นี่

ภาพจากงานครั้งนี้

Image may contain: 1 person, text and water

2309897 Qualifying Examination

ชื่อรายวิชา (Course Name): การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): QUALIFYING EXAM

หน่วยกิต (Credit): 0 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309894 Doctoral Dissertation Seminar

ชื่อรายวิชา (Course Name): สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Dissertation Seminar) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): DOC DISSERT SEM

หน่วยกิต (Credit): 0 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309828 Dissertation

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยานิพนธ์ (Dissertation) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): DISSERTATION

หน่วยกิต (Credit): 48 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):

2309813 Thesis

ชื่อรายวิชา (Course Name): วิทยานิพนธ์ (Thesis) – S/U

ชื่อย่อ (Abbreviation): THESIS

หน่วยกิต (Credit): 18 (0-0-0)

เงื่อนไข (Condition):

คำอธิบายรายวิชา:   

Description:

ผู้สอน (Taught by):

สอนในเทอม (Semester taught):