ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 9 ก.ค.63

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ในวัยที่ 9 ก.ค. 63 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ เข้าร่วมจำนวน 59 คน

บันทึกวิดีโอภายในงานครั้งนี้

ภาพสไลด์การแนะนำการเรียน

Posted in About us and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *