รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน 21 อัตรา ตามประกาศนี้
ส่งใบสมัครได้ถึง 24 สิงหาคม 2563 ทาง http://dmcr.thaijobjob.com