รายชื่อวิชาที่ภาคจัดสอนในเทอมต้น ปีการศึกษา 2564

::: Offered courses for 2564/1 :::

Code

Course Name

Main Instructor

Day and Time

2309201 GEN OCEANOLOGY PSR WE 13:00-15:00
2309226 INT GEO OCEAN SBK MO 10:00-12:00 & TU 11:00-12:00
2309311 MARINE INVER ZOO SPK MO WE FR 11:00-12:00
2309312 MAR INVER ZOO LAB SPK TH 13:00-16:00
2309322 CHEM OCEAN PSK TU 9:00-12:00
2309323 CHEM OCEAN LAB SBP TU 13:00-16:00
2309328 OCEAN SURVEY TECH PSR TH 10:00-12:00
2309331 MAR BIOCHEM SBP MO WE 10:00-11:00 & MO 13:00-16:00
2309333 GLOB BIOGEOCHEM CY CCP TH 13:00-16:00
2309408 JOB TRAIN MAR SCI SJP
2309410 MAR VERT BIOL KAB TU 9:00-12:00
2309413 MARINE ECOLOGY SPK MO WE FR 9:00-10:00
2309414 MARINE ECOLOGY LAB IPT TU 13:00-16:00
2309415 FISHERY BIOLOGY KAB TH 13:00-16:00
2309417 PRIN AQUACULTURE KAB MO 10:00-11:00 & WE 10:00-12:00
2309422 MAR HYDRODYNAMICS SSM WE 8:00-11:00
2309430 EXP DES DATA OCEAN SPK MO 10:00-12:00 & MO 13:00-15:00
2309431 PRINCIPLE OCEAN I PSR TU 13:00-16:00
2309432 PRINCIPLE OCEAN II SBP TH 13:00-16:00
2309440 INTRO MAR RES ENV SJP TH 10:00-12:00 & FR 11:00-12:00
2309490 SEMINAR I SBP WE 13:00-14:00
2309502 COAST PROC MORPHO SSM WE 14:30-17:30
2309507 ENV REMOTE SENSING PSR TH 13:00-16:00
2309515 MAR PRODUCTIVITY SBP TU 10:00-12:00 & TH 9:00-12:00
2309516 BIOL/ECOL ZOOPL IPT TU 11:00-12:00 & TH 9:00-11:00
2309517 ZOOPL METHOD IPT FR 13:00-16:00
2309519 FISH NUTRITION KAB FR 10:00-12:00 & FR 13:00-16:00
2309523 CHEM MAR POLLUTION CCP TU 9:00-12:00
2309528 ANAL OF OCEAN DATA SSM MO 13:00-16:00
2309540 CLIMATE CHANGE PSK FR 13:00-16:00
2309601 RES METH IN MAR SC PSR TU 8:00-10:00 & WE 8:00-9:00
2309606 MAR RES ENV SJP SA 9:00-12:00
2309645 NUM METHOD OCEAN SSM FR 13:00-16:00
2309701 SEMINAR I PSK WE 13:00-14:00
2309813 THESIS SNP
2309828 DISSERTATION SNP
2309894 DOC DISSERT SEM PSK WE 13:00-14:00
2309897 QUALIFYING EXAM SNP

ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นศาสตรจารย์ [15 มิ.ย.64]

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งศาสตราจารย์(ศ.) จำนวน 61 ราย ซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้น คือ ร.ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาสมุทรศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/3829-61.html