คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะล จุฬาฯ ค้นพบปะการังชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “สิรินทรเน่” [17 ธ.ค.63]

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ ร่วมกัน เผยแพร่การค้นพบ “ปะการังอ่อนพันธุ์ใหม่ของโลก” ซึ่งเป็นพันธุ์หายาก ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของทะเลไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามว่า “สิรินธรเน่”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.chula.ac.th/news/36883/?fbclid=IwAR1vt1SWGOh3wb8w-tGZzwC57zPRUmlOIlyMmSjFyNuPQ7V6SDxhC5jhg9Y