2303222 Ecology Lab

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการนิเวศวิทยา (Ecology Laboratory)

ชื่อย่อ (Abbreviation): ECOLOGY LAB

หน่วยกิต (Credit): 1 (0-3-0)

เงื่อนไข (Condition): COREQ 2303221

คำอธิบายรายวิชา: การศึกษาภาคสนามและการทดลองในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับปัจจัยทางสภาวะแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศบกและน้ำ

Description: Practices and experiments on environmental factors affecting organisms. Field works in observing natural habitat are required.  

Posted in Courses and tagged .

One Comment

  1. [พี่ Box รหัส61 มารีน#52]

    เป็นวิชาน้องจะได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มอย่างแท้จริง เพราะเรียนกลุ่มละ 10 คน ต้องทำเล่มรายงานส่งทุกแลป วุ่นวายนิดหน่อย แต่ได้ฝึกสกิลการทำงานจริงๆนะ แนะนำให้สลับหน้าที่การทำรายงานในแต่ละแลป ทุกๆคนจะได้รู้วิธีการทำเล่มรายงาน ไม่ว่าจะเขียนบทนำ การใช้ภาษา การบรรยายกราฟหรือตารางต่างๆ การเว้นวรรค ก็คือทุกๆองค์ประกอบในเล่มรายงานอ่ะ ทำไปหลายแลปทุกคนจะเป๊ะและชินไปเอง 5555

    สำหรับเนื้อหา ที่ทำแลปไปแต่ละแลป ได้เอาใช้จริงแน่ๆก็ตอนออกฟิลด์ แล้วคิดว่าจะได้ประยุกต์ใช้กับภาควิชาเราด้วย ในแต่ละแลปก็จะมีหลายอย่างที่ต้องแบ่งๆกันไปทำ ถ้ามีเวลาเหลือจากแลปที่ตัวเองได้รับมอบหมาย ก็ไปลองทำแลปอื่นที่เพื่อนในกลุ่มทำด้วยนะ จะได้ความรู้หลายๆอย่าง ตอนสอบก็จะทำได้ด้วย

    ทีเด็ดวิชานี้คือการออกฟิลด์ ได้ไปที่จุฬาฯ ศูนย์สระบุรี(ไม่รู้ไปที่นี่เหมือนกันทุกปีมั้ยนะ) ซึ่งเป็นการไปทำงานจริงๆ ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมตั้งแต่ในแลป วันออกฟิลด์ลงจากรถปุ๊ปขึ้นเขาไปทำงานเลย ทำงานกันเป็นทีม แถมทำกับทีมอื่นๆด้วยนะ แต่ใดๆก็คือจุฬา สระบุรีสวยมากก ที่พักสบาย บรรยากาศโคตรดี มีจักรยานให้ปั่นเล่นไปอ่างเก็บน้ำ ตอนค่ำๆมีอาจารย์และพี่TA พาไปสำรวจสัตว์รอบๆด้วย สนุกมากกก แต่หลังจากออกฟิลด์กลับมา เล่มรายงานที่ไปออกฟิลด์ซึ่งเป็นเล่มที่สำคัญที่สุดรอเราอยู่ ข้อมูลที่อย่างที่เราเก็บมาต้องเอามารวมกับกลุ่มอื่นๆ แล้ววิเคราะห์ผลทั้งหมดออก สุดมากแม่ ทำกันจนดึก แก้ผลกันจนเหนื่อย 55555 กราบงามๆ 3 ที ถ้ารอดมาได้ก็มีสกิลการทำงานติดตัว แถมสนิทกับเพื่อนๆมากขึ้นด้วยนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *