2302115 General Chemistry Lab I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (General Chemistry Laboratory I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): GEN CHEM LAB I

หน่วยกิต (Credit): 1 ( 0 – 3 – 0 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: ปฏิกิริยาเคมี แก๊ส ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง พันธะเคมี อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี

Description: Chemical reactions; gases; liquids and solutions; solids; chemical bonding; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibrium.  

Posted in Courses and tagged .

2 Comments

 1. ถ้าใครชอบจับพวกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ พี่ว่าวิชานี้จะสนุกมากๆค่ะ ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่ได้หรือทำไม่เป็น รายวิชามีใบเนื้อหาพร้อมวิธีทำให้ไปอ่านก่อนเข้าทำแลปค่ะ ก่อนจะลงมือทำปฎิบัติการทุกครั้งจะมีควิซ จากเนื้อหาที่ได้อ่านมาล่วงหน้า ประมาณ 5 ข้อ เป็นคะแนนเก็บทุกครั้งก่อนเข้าเรียนค่ะ แนะนำว่าให้เผื่อเวลาก่อนเข้าเรียนด้วยนะ อย่ามาสายเชียว**
  ส่วนกิจกรรมที่ทำในแลปเนื้อหาจะคล้ายในวิชาเลคชอร์เลย ดังนั้นถ้าเรียนเลคเชอร์มาก็จะยิ่งเข้าใจมากยิ่งขึ้นตอนทำแลป ส่วนมากในต้นเทอมแรก จะเป็นเรื่องความเป๊ะของการใช้เครื่องมือ การปฎิบัติตัวในห้องแลป และท้ายเทอมถึงจะเริ่มทำตามเนื้อหาอย่างจริงจัง ปกติจะทำการทดลองเป็นคู่ บางครั้งก็เป็นกลุ่ม หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกิดขึ้นให้ถามอาจารย์หรือพี่ TA (ถามได้เลยไม่ต้องกลัว) เขาจะคอยบอกเราค่ะ
  หลังจากที่ทำการทดลองพร้อมบันทึกผลลงในใบรายงาน เราจะต้องเขียนสรุปและอภิปรายผลการทดลองของเราให้ชัดเจน เขียนให้ตอบจุดประสงค์ของการทดลอง และที่สำคัญไม่ว่าเราจะทดลองแล้วไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ไม่ควรบิดเบียนผลการทดลองนะจ๊ะ

 2. ( พี่แพร รหัส 62 )
  โดยรวม
  ตัวเนื้อหาใน Lab จะสอดคล้องไปกัน ตัวLecture ที่เรียนนะ ตั้งใจในห้อง ฟังอาจารย์ มีสติดีๆ อย่ามือไม้สั่น ถ้าทำของแตก เราต้องจ่ายนะ5555 ในช่วง 10 นาทีก่อนเริ่มเรียน จะมีการควิซก่อน เนื้อหาที่ควิซ จะมาจากในหนังสือแลปนั้นแหละ อ่านมาดีๆ เพราะฉะนั้นความตรงต่อเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ในแลปเคมี ที่สำคัญอย่าลืมนำเสื้อกาวน์ไปทุกครั้ง และแว่นตากันสาร (สำหรับคนที่ไม่ได้ใส่แว่น คนที่มีแว่นไม่ต้องนำมา) พยายามอย่าขาด ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ไม่ขาดสักแลปเลยจะดีมาก
  มิดเทอม
  อาจารย์จะยังไม่ปล่อยให้นิสิตปฏิบัติการแลปเองทั้งหมดนะ จะมีการ brief ก่อนเริ่มทำแลป ตั้งใจฟังอาจารย์ดีๆ ส่งงานครบ เข้าตรงเวลา ก็รอดแล้วนะ แต่จะ A มั้ยก็อีกเรื่อง55555
  ไฟนอล
  อาจารย์จะเริ่มปล่อยให้ลองทำเอง แต่ก็ยังมี brief อยู่นะ มีการสอบแบบปฏิบัติด้วย ขั้นตอนที่อาจารย์สอน ต้องจำให้ขึ้นใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆได้ lab reports มีความสำคัญมาก เป็นคะแนนด้วย อาจารย์จะไม่ปล่อยให้คะแนนง่ายๆเหมือนตอนมิดเทอม เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจทำ และเข้าใจขั้นตอนต่างๆ
  สู้ๆนะน้องๆ พี่เชื่อว่าน้องๆทำได้ ตั้งใจฟังดีๆหละ พี่แพรเอง💗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *