อบรมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และจัดทำ ESPReL Checklist ขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อติดตามและปรับปรุงมาตราฐานความปลอดภัย และประเมินความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตาม ESPReL Checklist – โดยมีคุณ คุณปรีชา เสนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และช่วยสร้างมาตราฐานความปลอดภัยห้องแลปของภาควิชา ร่วมกับคุณอับดุลเล๊าะ สิดิ และคุณหรินทร์ แดงหน่าย

ปีนี้ เป็นการประชุมทางไกล ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าเดิม แต่กลับได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและ นิสิตในห้องปฏิบัติการต่างๆ เข้าร่วมและทำให้การอบรมและการประเมินสำเร็จไปด้วยดี สำหรับข้อคิดเห็นในครั้งนี้จะนำไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการอบรมในครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้น

Posted in About us and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *