“มองวิกฤติสิ่งแวดล้อมทางทะเล” บทสัมภาษณ์ รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่นี่

รศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) ชี้สถานการณ์ภาพรวมปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับโลกและในระดับประเทศ ในบทความใน Thai Publica ซึ่งออกเผยแพร่ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563

การท่องเที่ยวหยุดชะงักจากผลกระทบโควิด-19 เป็นเพียงระยะเวลาราว 2-3 เดือนเท่านั้น แม้ธรรมชาติจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวเองเพราะไม่มีมนุษย์ แต่ภาพการฟื้นฟูก็ไม่ใช่ภาพที่สะท้อนความเป็นจริง

ที่มา: Thai Publica

 

Posted in News and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *