5500111 Experiential English I

ชื่อรายวิชา (Course Name): ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 (Experiential English I)

ชื่อย่อ (Abbreviation): EXP ENG I

หน่วยกิต (Credit): 3 ( 2 – 2 – 5 ) 

เงื่อนไข (Condition): – 

คำอธิบายรายวิชา: การฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเปรียบเทียบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนำเสนอประเด็นสำคัญด้วยวาจา และ/หรือเป็นลายลักษณ์อักษร 

Description: Practice in the four language skills for everyday communication; comparing, analyzing, and synthesizing information from different sources; giving oral and/or written presentations. 

Posted in Courses and tagged .

2 Comments

 1. สวัสดีนะน้อง พี่จะมารีวิว Exp Eng I นะ
  วิชานี้จะไม่เหมือนภาษาอังกฤษตอนมัธยมคือ เขาจะไม่ได้สอนเรื่องการใช้ Gramma แบบลงลึก แต่จะเน้นในเรื่อง Reading กับ Vocabulary ซะมากกว่า วิชานี้จะมีเก็บคะแนน 2 แบบ คือ สอบกลางภาค/ปลายภาค ทั่วไป กับเก็บคะแนนในห้องเรียน (มีเช็คชื่อด้วยนะ)
  มาพูดถึงเรื่องสอบกันก่อน เนื้อหาที่สอบจะแบ่งด้วยกัน 2 part คือ part Vocab กับ part Reading ถ้าท่องศัพท์มาก่อนก็ชิวแล้วๆ ส่วน reading ก็ต้องอ่านให้ไวกันหน่อยๆ เพราะมีเยอะอยู่พอสมควร
  ต่อมาเป็นคะแนนเก็บในห้อง ก็จะมีคะแนนเข้าห้องเรียน, สอบ Writing, Speaking
  สอบ Writing คือ การเขียนอิ้งแสดงความคิดเห็นกับหัวข้อนั้นๆที่อาจารย์กำหนดมาให้ ซึ่งการเขียนนี้เขาก็จะมี pattern มาให้เราว่าต้องเขียนยังไงเขียนแบบไหนถึงจะถูก เขาจะให้หัวข้อที่เราจะสอบมาก่อนล่วงหน้ามา 3 หัวข้อ ซึ่งเราจะมีเวลาซ้อมเขียนก่อนสอบย่อย 1 อาทิตย์ เทคนิคพี่คือ เขียนมันทั้ง 3 อันเลย แล้วก็จำที่ตัวเองเขียนให้ได้ พออาจารย์สุ่มหัวข้อมาจะได้เขียนได้ทันทีเลย หรือถ้าใครชอบด้นสดหน้างานก็ได้เหมือนกันแล้วแต่คนถนัด55555
  Speaking ก็คือการจับกลุ่มพูดคุยกันให้อาจารย์ฟังนั้นเอง อาจารย์จะมี Topic มาให้เราล่วงหน้าก่อนเหมือนกันให้เราได้ไปซ้อมกันมาก่อน พอถึงวันจริงก็จะได้พูดคล่องเลยไม่ตะกุกตะกักหรือจะด้นสดหน้างานก็ได้อีกเหมือนกัน55555
  อ้อ มีคะแนนพิเศษอีกอย่างคือ ใบ CULI เป็นใบกิจกรรมสถาบันสอนภาษาของจุฬา แน่นอนว่าอันนี้บังคับ55555
  ถ้าน้องๆตั้งใจเรียนกับมัน ขยันอ่านหนังสือ A ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมน้องแน่นอน โชคดีสำหรับปี 1 น้าาาาาา

 2. #marine53
  เกรด: B
  – มีฝึกเรียน paragraph คะแนนเต็ม 20 คะแนน/ครั้ง การให้คะแนนนี่แล้วแต่ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนเลย หัวข้อจะเป็นแบบสุ่มโดยอาจารย์จะให้หัวข้อมา 3 หัวข้อก่อนหนึ่งสัปดาห์
  **ควรเขียนให้องค์ประกอบของparagraphครบ และถูก แกรมม่า
  – มีการฝึก discuss โดยแบ่งกลุ่มกันแล้วเลือกหัวข้อมา Discuss กัน **ควรแบ่งการพูดให้เท่าๆกัน และครบตามเวลา
  – มีใบงานของ CULI สามารถทำได้ที่ culi แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเราต้องหาความรู้เอง เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฝึกภาษาอังกฤษจากโปรแกรม **ควรรีบไปทำเพราะท้ายเทอมคนเยอะมาก ส่วนที่สอง เราต้องเข้าไปทำกิจกรรม ซึ่งแล้วแต่เราจะเลือก ที่สำคัญเลยคือต้องรีบลงทะเบียนกิจกรรม เพราะเต็มไวมากกกกกกก
  – เมื่อทำใบงาน culi เสร็จแล้ว ก็ต้องมีรีวิวกิจกรรมที่ไปทำมาให้อาจารย์ฟัง อาจารย์จะถามด้วยว่าทำอะไรมา ได้ความรู้อะไรบ้าง ไม่เน้นแกรมม่า **ควรจำให้ได้ว่าทำกิจกรรมอะไรมาบ้าง ไม่งั้นอาจถูกหักคะแนน ส่วนมากอาจารย์จะให้รีวิวท้ายเทอมอาจลืมไปบ้าง
  -ข้อสอบ จะมีพาร์ท ที่เป็นคำศัพท์ ต้องท่องคำศัพท์ของแต่ละบทให้ได้จะช่วยได้เยอะมาก และมีพาร์ท paragraph เป็นแบบ random แล้วแต่ดวงว่าจะเจอยากหรือง่าย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *