ทุนการศึกษาขององค์การสะพานปลา (ปิดรับ 15 ธ.ค.64)

องค์การสะพานปลา ได้จัดเงินทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่นี่

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนขอให้จัดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564

Posted in News, Scholarship.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *