เปิดภาคการศึกษา 18 ม.ค.64

ภาควิชาได้รวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับรายวิชาต่าง ๆ ที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ไว้ใน shorturl.at/frvwW หรือดูได้จาก QR code ด้านล่างนี้

Posted in News and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *