ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 15 ม.ค.64

ภาควิชาได้จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาโท จำนวน 4 คน ที่จะเริ่มเข้าเรียนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 15 ม.ค. 64 ผ่าน Zoom โดยมีคณาจารย์ และนิสิตใหม่ เข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 9 คน

Posted in About us and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *