ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์

Kornrawee Aiemsomboon, Assistant Professor


Research Interests:

Marine Aquaculture, Marine Animal Nutrition

Contact Information:

Room 410 :: ✆ +66 2 2185410 :: ✉ Kornrawee.A@chula.ac.th

Education:

– Ph.D. (Aquaculture), Kasetsart University, Thailand, 2017
– M.Sc. (Marine Science), Chulalongkorn University, Thailand, 2000
– B.Sc. (Marine Science), Chulalongkorn University, Thailand, 1997