หน้าแรก


ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีจากองค์การสะพานปลา ปิดรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564

เรามีช่องทางการสนทนากันนอกรอบผ่าน LINE OpenChat สำหรับผู้สนใจเข้ามาเรียนกับเรา

และสามารถเข้าไปดู E-book แนะนำภาควิชาได้จากลิงค์ด้านล่างนะครับ


ข้อมูลสำหรับติดต่อ

Email: marinesciencechula@gmail.com

Tel: +66 (0) 2 2185394-5

Fax: +66 (0) 2 2550780

ที่อยู่ภาควิชา

ชั้น 3-4 อาคารคลุ้ม วัชโรบล (SCI10)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330